• +381 (0)15 7786 894
  • S.Z.T.U.R. „MLINO – MONT“ - ul. Narodnog Fronta 86, 15350 Bogatić (pravac prema Termalnoj Rivijeri)
  • mlinomont.rs@gmail.com

Zašto Mlino-Mont?

Oprema i tehnologija koja se koristi u procesu proizvodnje je najčešće zastarela, što je posebno karakteristično za manje prerađivačke pogone. To ima velikog uticaja na produktivnost, pa je nivo produktivnosti ovakvih firmi veoma nizak, posebno u poređenju sa zemljama u okruženju. Dobar deo ovih firmi koristi opremu staru i više od 20 godina, a njihove nedostatke nadoknađuje obučenom radnom snagom što bitno utiče na smanjenje produktivnosti i kvaliteta proizvoda. Za takmičenje sa većim tržištem ove firme nisu konkurentne.