Otresivač mekinja (vrgač)

Filter sa vrećama (kesama)

Aspiracioni cevovod

Praonice kapaciteta do 10 t/h

Pneumatski ventilatori veličine PV 35 do PV 100

Aspiracioni ventilatori veličine SV 35 do SV 75

Ribalice za mokru i suvu pšenicu kapaciteta do 20 t/h

Silosni ventilatori za rashlađivanje silosa sa ravnim fundamentom

Super cikloni prečnika od 300 do 1.800 mm

Cikloneti