–       Sušare za žitarice na čvrsto, tečno i gasovito gorivo kapaciteta od 2 do 20 t/h;

–       Kolske vage dužine do 18.000 mm, kapaciteta do 60 tona;

–       Kružni razdelnici;

–       Preklopne kutije, dvokrake i trokrake. Mogu biti ručne, elektromotorne i pneumatske sa mikroprekidačima za signalizaciju položaja;

–       Zatvarači (ručni, elektromotorni i pneumatski).