Kofičasti transporteri (elevatori)

Spiralni (pužni) transporteri sa konstantnim i promenljivim korakom (koritasti, cevni i kosi, horizontalni i vertikalni)

Trakasti transporteri

Lančasti transporteri (redleri)

Elevatorske kofice

Dozatori za zrnaste i praškaste materijale sa pužnim izuzimačem sa vibromotorom ili pneumatskim pobuđivanjem mase

Čistač silosa sa ravnim fundamentom (balerina)